Hawee IDC Cập nhật dự án trực tuyến

Hawee IDC phối hợp cùng đối tác để hiểu mọi yêu cầu của dự án xây dựng. Từ đánh giá hiện trường, xin cấp phép đầu tư đến kế hoạch tài chính, đội ngũ chuyên gia xây dựng của chúng tôi sẽ đồng hành cùng đối tác với một từ khi bắt đầu tới hoàn thành dự án.

Dự án hiện tại Nhà máy Tân Á Hà Nam

Thời hạn hoàn thành - 28 Tháng Ba ’18 -732 remaining days

Dự án đang diễn ra khác

Dự án hoàn thành